Về chúng tôi

Ngọc Phương Nguyên là đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp sản xuất và máy móc kỹ thuật cao trong lĩnh vực máy cơ khí, máy công nghiệp – tự động hóa. NPN xây dựng văn hóa doanh nghiệp trên khát vọng tiên phong với niềm tự hào về giá trị, trí tuệ, bản lĩnh và truyền thống nhân văn của người Việt. Văn hóa này không chỉ thể hiện trong chính sách phúc lợi dành cho Cán bộ – Công nhân viên, mà còn trong các hoạt động vì sự phát triển chung của cộng đồng xã hội

Tôn chỉ hành động:

“Tạo nên những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tối ưu, mang lại sự thỏa mãn cho khách hàng ở mức độ cao nhất”

Ngọc Phương Nguyên là đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp sản xuất và máy móc kỹ thuật cao trong lĩnh vực máy cơ khí, máy công nghiệp – tự động hóa. NPN xây dựng văn hóa doanh nghiệp trên khát vọng tiên phong với niềm tự hào về giá trị, trí tuệ, bản lĩnh và truyền thống nhân văn của người Việt. Văn hóa này không chỉ thể hiện trong chính sách phúc lợi dành cho Cán bộ – Công nhân viên, mà còn trong các hoạt động vì sự phát triển chung của cộng đồng xã hội

Tôn chỉ hành động:

“Tạo nên những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tối ưu, mang lại sự thỏa mãn cho khách hàng ở mức độ cao nhất”

VÌ SAO CHỌN CHÚNG TÔI

Tại Ngọc Phương Nguyên, tùy theo từng vị trí cụ thể sẽ có những tiêu chuẩn bắt buộc riêng, xong tất cả các thành viên đều đáp ứng yêu cầu: Có trình độ chuyên môn, có quyết tâm phát triển nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm và tinh thần kỷ luật cao.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN 24/7

MS THẢO

0918 24 79 94
Ms Thanh Thảo

0981 11 97 92
mr công huy

MS LẠI CHANG

0949 58 92 96
MS Lại Chang

MR TUẤN

0942 76 29 88
MR Hoàng tuấn

Mr minh trường

0941 64 58 06
Mr minh trường

MR Quang bình

0913 12 29 02
MR Quang bình

Mr Tín Thành

0913 12 40 96
Mr Tín Thành

0944 77 09 66
Mr Quang Quyết

Mr Phong

0916 16 22 56
MR Tuấn Phong

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN 24/7

Mr Phong

0916 16 22 56
MR TUẤN PHONG

Mr Tín Thành

0913 12 40 96
Mr Tín Thành

MR Quang bình

0913 12 29 02
MR Quang Bình

Mr minh trường

0941 64 58 06
MR MINH TRƯỜNG

MR Hoàng tuấn

0942 76 29 88
MR HOÀNG TUẤN

MS LẠI CHANG

0949 58 92 96
MS LẠI CHANG

MS THẢO

0918 24 79 94
MS THANH THẢO

0981 11 97 92
MR CÔNG HUY