Máy hàn bạt 2 đầu hàn TNG-85

295.000.000

Danh mục: